//Home/News Archive/March 2007/Platsannons

 

 

Seniorkonsulter till Relcon Scandpower

Stor efterfrågan på våra tjänster gör att vi har vi behov av flera seniorkonsulter vid våra kontor i Sverige.

Stationeringsort
Vi söker främst personer till våra kontor i Uppsala och Malmö, men det är aktuellt även med anställningar på andra kontor (Stockholm och Göteborg). Tjänster inkluderar en del resande. Vid intresse finns stora möjligheter för långvarigt projektarbete vid våra kontor i Norge, USA och Kina.

Våra kunder
Relcon Scandpowers verksamhet är internationell, men har sin tyngdpunkt på den nordiska marknaden. Våra kunder arbetar främst inom följande områden:

Energi

 • Kärnkraftverk
 • Leverantörer till kärnkraftverk
 • Kärnbränslehantering
 • Naturgas/LNG
 • Olja
 • Fjärrvärme och fjärrkyla
 • Eldistribution

Transport

 • Järnvägsbolag
 • Infrastrukturförvaltare
 • Leverantörer till järnvägssektorn

Processindustri

 • Gasindustri
 • Raffinaderier
 • Kemisk industri
 • Pappers- och massaindustri
 • Läkemedelsindustri 

Våra tjänster
Relcon Scandpowers tjänster omfattar bl a följande områden:

 • Ledningssystem, granskning och verifiering
 • Human factors, MTO, arbetsmiljö
 • Riskanalyser
 • Nukleär säkerhetsteknik
 • Probabilistiska Säkerhetsanalyser (PSA)
 • Tillgänglighets-/Regularitetsanalyser (RAM)
 • Tillförlitlighetsbaserat underhåll (RCM)
 • Olycksutredningar och rapportering
 • Konsekvensanalys (brand, explosion, gasspridning, etc.)
 • Miljöskydd
 • Haveri- och nödlägesberedskap

Kompetensbakgrund Uppsala
Till vårt Uppsalakontor söker vi nu personer med universitets- eller högskoleutbildning som har kompetens och erfarenhet inom ett eller flera av följande områden:

 • Säkerhetsledning och revisioner
 • MTO/Human Factors
 • Riskanalyser inom kärnkraft, processindustri och transport
 • Nukleär säkerhetsteknik

 Kompetensbakgrund Malmö
Till vårt Malmökontor söker vi nu personer med universitets- eller högskoleutbildning som har kompetens och erfarenhet inom ett eller flera av följande områden:

 • Riskanalyser inom kärnkraft, processindustri och transport
 • Nukleär säkerhetsteknik

 Allmänna egenskaper 
Vi värdesätter följande egenskaper hos de som söker:

 • Tidigare erfarenhet av konsultarbete är meriterande
 • Har minimum 3-5 års erfarenhet från branscher vi verkar i
 • Kan tala och skriva tekniska rapporter obehindrat på svenska och engelska
 • Kan jobba obehindrat i PC-miljö
 • Har stort intresse och förståelse för tvärtekniska och organisatoriska förhållanden som tillsammans skapar en riskmiljö
 • Vill sätta sig in i nya kompetensområden/ny teknologi
 • Är lösningsorienterad och initiativrik
 • Är utåtriktad och relationsorienterat
 • Trivs i en miljö med frekventa kundkontakter och skiftande problemställningar
 • Har ett etablerat kontaktnät

Om du till detta har ett gott humör och gillar utmaningar så ser vi fram emot att få din ansökan.

Kontakt Uppsala:
Mårten Brogren, telefon 018-188645.
Ansökan med CV och relevanta intyg skickas till:
Relcon Scandpower AB, Box 1825, 751 48 Uppsala eller via e-mail till

Kontakt Malmö:
Lars Erik Svensson, telefon 040-93 75 22, mobil 070-8380312
Ansökan med CV och relevanta intyg skickas till:
Relcon Scandpower AB, Östra Förstadsgatan 34, 212 12 Malmö eller via e-mail till